Legend Type of event Type of event Type of event Type of event Type of event
CHAMBER MEMBERS
Membership in the Chamber of Economy of FBiH is not mandatory. However, a significant number of large, medium and small enterprises has recognized the value of our organization. Learn more about the benefits of becoming a member
 • JP Autoceste FBIH
 • Energoinvest
 • Hypo Alpe Adria
 • Lutrija Bosne i Hercegovine
 • NLB Banka
 • Sarajevo International Airport
 • Sarajevo Gas d.o.o. Sarajevo
 • UnionBanka
 • ŽFBH
 • Kreka
 • Ekonomic
 • EP
 • Sarajevo Osiguranje
 • Elektroprivreda BiH
 • Gumam
 • Bihačka pivovara
 • Bosanac d.d.
 • Centrotrans
 • BH Telecom
 • KES
 • Automerc Škoro
 • Presal Extrusion
 • HIFA Group
 • BH Pošta
 • Unis Ginex
 • Bivis
CHAMBER PARTNERS
Članstvo u P/GK FBiH nije obavezno. Ipak, značajan broj velikih, srednjih i malih preduzeća prepoznao je vrijednost naše organizacije. Saznajte šta dobijate člansvom?