Centar za javna ovlaštenja

OVLAŠTENJA:

- Raspodjela kontingenta detašmana u Federaciji Bosne i Hercegovine, a kojim se privrednim /gospodarskim društvima Federacije BiH omogućava rad u SR Njemačkoj

JAVNI KONKURS / NATJEČAJ za dodjelu detašmana za izvođenje radova u Saveznoj Republici Njemačkoj u detašmanskoj 2022/2023 godini

JAVNI KONKURS / NATJEČAJ za dodjelu detašmana za izvođenje radova u Saveznoj Republici Njemačkoj u detašmanskoj 2021/2022 godini

Javni konkurs/natječaj za dodjelu detašmana za izvođenje radova u Saveznoj Republici Njemačkoj u detašmanskoj 2020/2021. godini (PDF)


- Izdavanje Potvrda o preferencijalnom tretmanu domaćeg a u skladu sa odredbama člana 67. Zakona o javnim nabavkama u BiH (‘’Službeni glasnik BiH’’ br.39/14), Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg (‘’Službeni glasnik BiH’’ br.34/20) i Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ("Službeni glasnik BiH" 90/14).

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O ZADOVOLJAVANJU UVJETA ZA IZDAVANJE CERTIFIKATA O BH PORIJEKLU PROIZVODA/USLUGA/RADOVA

STRUKTURA EX-WORKS CIJENE


Voditelj Centra
Frano Čuvalo, ing.,
Tel: +387 36 332 965, Mob: + 387 63 311 884
e-mail: f.cuvalo@kfbih.com