Komorska mreža
Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine

Branislava Đurđeva br.10
71000 Sarajevo
Predsjednik: doc.dr.sc. Marko Šantić.
Telefon: 033/217-782
Fax: 217-783
E-mail: m.santic@kfbih.com

Podpredsjednik: Mirsad Jašarspahić, dipl.ing.maš
dipl.ing.maš.
Telefon: 033/217-782
Fax: 217-783
E-mail: m.jasarspahic@kfbih.com

Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine -
Ured Mostar

Kneza Domagoja 12
88000 Mostar
Telefon: 036/332-963 • 332-964 • 332-965
E-mail: info@kfbih.com, gkfbih@tel.net.ba

Privredna komora kantona Sarajevo

LLa Benevolencije br.8
71000 Sarajevo
Predsjednik: Muamer Mahmutović
Telefon: 033/250-100; 250-190
Fax: 033/250-138; 033/250-137
E-mail: muamerm@pksa.com.ba
Web: www.pksa.com.ba


Privredna komora tuzlanskog kantona

Trg slobode bb
75000 Tuzla
Predsjednik: Nedret Kikanović
Telefon: 035/258-262; 035/258-260
Fax: 035/258-271
E-mail: kikan@kpktz.ba
Web: www.kpktz.ba


Privredna komora unsko-sanskog kantona

Trg Maršala Tita bb
77000 Bihać
Predsjednik: Enes Ružnić, mag.tehn.
Telefon: 037/316-350; 037/316-351
Fax: 037/316 353
E-mail: pkusk@bih.net.ba
Web: www.pkusk.com.ba


Privredna komora zeničko-dobojskog kantona

M.Tarabara br.15
72000 Zenica
Predsjednica: mr.sci. Diana Babić
Telefon: 032/465-851
Fax: 032/465-852
E-mail: d.babic@pkzedo.ba; pkzedo@bih.net.ba; info@pkzedo.ba
Web: www.pkzedo.ba

Privredna komora bosansko-podrinjskog kantona

Sinan Paše Sijerčića br. 19 - "Biznis centar"
73000 Goražde
Predsjednik: Dževad Terović
Telefon: 038/227-644
Fax: 038/227-644
E-mail: privrednakomora_bpk@hotmail.com
Web: www.pkbpk.com

Gospodarska komora županije posavske

Jug I - Obilaznica bb
76270 Orašje
Predsjednik: Zvonko Mišković
Telefon: 031/713-565
Fax: 031/713-565
E-mail: gk.zupanije.posavske@tel.net.ba


Gospodarska komora zapadno-hercegovačke županije

Fra Grge Martića bb (zgrada županije)
88240 Posušje
Predsjednik: Marinko Ramljak
Telefon: 039/682-246; 039/682-247
Fax: 039/682-248


Gospodarska komora hercegbosanske županije

Stjepana II Kotromanića
80101 Livno
Predsjednik: Ivo Čavar
Telefon: 034/203-613
Fax: 034/204-349
E-mail: gkhbz.livno@gmail.com

Privredna komora srednje-bosanskog kantona

Hrvoja Vukčića Hrvatinića 17
70101 Jajce
Predsjednik: Asim Gradinčić
Telefon: 030/658-678
Fax: 030/658-678
E-mail: komora.sbk@tel.net.ba


Privredna komora hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar

Kralja Zvonimira 6
88000 Mostar
Predsjednik: Perica Jurković
Telefon: 036/333-593
Fax: 036/333-593
E-mail: g_p.komora.hnz_k@tel.net.ba