Centar za međunarodnu i suradnju sa EU fondovima


Centar za međunarodnu i suradnju sa EU fondovima će firmama u FBiH olakšati izlazak na međunarodno tržište i omogućiti im lakše pronalaženje poslovnih partnera u svijetu te pružiti sve informacije u vezi što efikasnijeg pristupa kao i korištenja EU fondova.

Organizaciono  Centar  čine :

- Službe za međunarodnu saradnju i
- Službe za saradnju sa EU fondovima

•    Službe za međunarodnu saradnju će svoje aktivnosti fokusirati na pružanje podrške domaćim firmama u spoljnotrgovinskim poslovima   pronalaženja odgovarajućih  inostranih partnera i tržišta organiziranjem posjeta privrednih delegacija u zemlji i inostranstvu. Istovremeno stranim firmama će davati sve potrebne informacije o mogućnostima saradnje s partnerima iz FBiH, odnosno BiH.
Služba za međunarodnu saradnju će djelovati na unapređivanju međunarodnih odnosa     i ostvarivanju prioritetnih privrednih ciljeva u odnosima s inostranstvom.

•    Služba za saradnju sa EU fondovima će raditi na obavještavanju, savjetovanju i pomoći domaćim firmama u svim područjima povezanim s Evropskom unijom, o uslovima poslovanja na jedinstvenom tržištu EU,  sudjelovanju u programima i projektima EU, usvajanju evropskih standarda i zahtjeva određenog nivoa kvalitete proizvoda kao i  podizanju organizaciono tehničkog nivoa kvaliteta rada domaćih firmi, što će imati za posljedicu podizanje nivoa konkurentnosti domaće privrede uopšte.

Kontakti:

•    CENTAR ZA MEĐUNARODNU I SARADNJU SA EU FONDOVIMA
           
Voditelj centra
Emir Pašić, dipl. ecc.

Tel: +387 33 566 304
e-mail: e.pasic@kfbih.com

Zamjenica voditelja centra
Danijela Lovrić, ing.mng.

Tel: +387 36 446 065
e.mail: d.lovric@kfbih.com

SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU

SLUŽBA ZA SARADNJU SA EU FONDOVIMA


Javni poziv za učlanjenje u bazu podataka konzultanata i poslovnih savjetnika pri P/G K FBiH