Kratak istorijat P/GKFBiH

Bosna i Hercegovina ima dugu tradiciju organiziranja asocijacija obrtnika i drugih poslovnih subjekata. Tokom vremena pređen je isti ili sličan put kakav su prošle većina zemalja Evrope. Po modelu javno-pravnih asocijacija, privredne komore u Bosni i Hercegovini pojavile su se prije gotovo 100 godina.

Po uzoru na austrijsko zakonodavstvo 1909. godine osnovana je Trgovinsko-obrtnička komora u Sarajevu. Nakon toga su, u Sarajevu 1925. a potom i u Banja Luci 1928. godine osnovane trgovinsko-industrijske komore. Sa donošenjem Zakona o zanatskim radnjama Kraljevine Jugoslavije, 1931. godine su osnovane dvije zanatske komore - u Sarajevu i Banja Luci. Komore su održavale godišnje kongrese radi razmatranja zajedničkih interesa privrede.

Nakon Drugog svjetskog rata u ex Jugoslaviji su 1949. godine osnovane sreske zanatske komore i zanatske komore republika kao federalnih jedinica, a 1953. u srezovima i republikama osnovane su granske komore za: trgovinu, ugostiteljstvo, zanatstvo, poljoprivredu, šumarstvo i saobraćaj.

Zakonom o jedinstvenim privrednim komorama Republike Bosne i Hercegovine iz 1962. godine, formirana je Privredna komora Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu i privredne komore za regije: Sarajevo, Bihać, Banja Luku, Doboj, Mostar, Tuzlu i Zenicu. Sva daljnja dogradnja propisa o privrednim komorama u Bosni i Hercegovini zadržala je model jedinstvene-opće komore.

Nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 21.11.1995. godine, kojim je prekinut rat u Bosni i Hercegovini, valjalo je i komorski sistem u BiH prilagoditi novom ustroju Države Bosne i Hercegovine.

Tokom 1998/99. godine na području Federacije Bosne i Hercegovine konstituirane su kantonalne/županijske komore nastale transformacijom postojećih regionalnih komora ili, gdje je to bilo potrebno, osnivanjem novih.
Šesnaestog novembra 1999. Godine održana je u Sarajevu Prva konstituirajuća skupština, čime je osnovana i Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine.

Sve komore u Federaciji BiH imaju svojstvo pravnog lica i široke ovlasti u zastupanju i promociji privrede na svom području djelovanja.