Zašto biti član Komore?

• budite legitimni član asocijacije  privrednih/gospodarskih komora u Federaciji BiH;
• učestvujte u izgradnji komorskog sistema, u skladu sa osobnim ciljevima i interesima;
• razvijajmo poslovne odnose sa drugim asocijacijama i institucijama privrede;
• ne isključujte svoju kompaniju iz familije privredne asocijacije;

Pročitajte cijelu brošuru