Kako postati članom komorskog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine

Članstvo u Komori se stječe potpisivanjem pristupnice, izjave o pristupanju, saglasnosti za članstvo
u Komori i organima Komore, Ugovora o članstvu i članarini u Komori i organima Komore i sl.

Pristupanjem u članstvo komorskog sistema svaki član osigurava:
  • ravnopravno članstvo u komorskom sistemu ,
  • pravo da učestvuje u biranju predstavnika u sve oblike organiziranja,
  • pravo korištenja svih potencijala komorskog sistema,
  • pravo učešća u svim oblicima i svim programima djelovanja komorskog sistema,
  • pravo korištenja svih rezultata iz programa aktivnosti komorskog sistema i programa pomoći,
  • pravo na legitimno zastupanje kod subjekata zakonodavnih i izvršnih organa vlasti, te predstavljanje kod privrednih subjekata i drugih asocijacija,
  • pravo na organizirani nastup i predstavljanje članova kroz komorski sistem na sajmovima, i drugim promocionim skupovima.

Ne isključujte svoju kompaniju iz familije privredne asocijacije!

Javite se i pridružite nam se!!