Seminar "Spremni za sajam – Fit for Fair" – Sarajevo, 27.06.2019. godine

12.06.2019
Privredna/Gospodarska komora FBiH, u saradnji sa USAID WHAM projektom,  sa zadovoljstvom Vas poziva da učestvujete na seminaru

„Spremni za sajam – Fit for Fair"

četvrtak, 27.06.2019. godine od 10.00 do 16.30 sati
u prostorijama Privredne komore Kantona Sarajevo (Sarajevo, ul. La Benevolencije br. 8)


Cilj seminara je da privrednicima ponudi informacije i alate koji će osigurati njihov uspješan nastup na sajmovima i što efikasniju primjenu ovog vida promocije kompanije. Više informacija o seminaru možete pronaći u agendi.

Učešće na seminaru je besplatno. Broj učesnika je ograničen i moguće je prijaviti najviše 2 (dva) učesnika iz jednog preduzeća.

Za potvrdu učešća, molimo da dostavite popunjen prijavni obrazac putem e-maila na adresu: a.handzic@kfbih.com, najkasnije do 24.06.2019. godine.

Za sva dodatna pitanja, molimo da kontaktirate Centar za promociju i edukaciju P/G K FBiH (kontakt osoba: gđa Aida Handžic – tel: 033 566 322 ili e-mail: a.handzic@kfbih.com).