Poziv za prijavu na Cochran Fellowship Program 2018- stručna obuka u Sjedinjenim američkim državama: Rukovanje voćem i povrćem nakon žetve / Post-Harvest Fruit and Vegetables Management i Proizvodnja i marketing vina / Wine Production and Marketin

14.12.2017

Američko Ministarstvo poljoprivrede (USDA) finansira Cochran Fellowship Program u okviru kojeg će u 2018. godini ponuditi stručnu obuku u Sjedinjenim američkim državama u okviru sljedeća dva individualna programa:

  1. Rukovanje voćem i povrćem nakon žetve / Post-Harvest Fruit and Vegetables Management
  2. Proizvodnja i marketing vina / Wine Production and Marketing
U prilogu je obrazac prijave za Cochran Fellowship Program 2018 (Word format / PDF format), koji treba čitko ispuniti i poslati na adresu:

Američka ambasada Sarajevo
USDA/FAS
Roberta Frasurea 1
71000 Sarajevo

Molim Vas da prijave dostavite najkasnije do 20.12.2017. godine.

Elektronsku (potpisanu i skeniranu) verziju aplikacije  možete poslati na email adresu: AgSarajevo@usda.gov .  Svi troškovi treninga i boravka u SAD po ovom programu su plaćeni od strane USDA, osim povratne avionske karte.  Obuka traje 15 dana, a termini putovanja se prilagođavaju rasporedu i mogućnostima kandidata.  Poznavanje engleskog jezika je veoma poželjno.

Dodatne informacije o Cochran programu se nalaze u prilogu, kao i na linku http://www.fas.usda.gov/programs/cochran-fellowship-program, a takođe možete nazvati ured Ministarstva poljoprivrede SAD u Sarajevu, tel. 033/704-305.

FY2018 CFP One Pager
2018 CFP Application Form (.doc)
2018 CFP Application Form (.pdf)