Poziv na specijalistički akreditirani seminar „UPRAVLJANJE RAZVOJNIM PROJEKTIMA I FIDIC - UGOVORI "

16.05.2017
S ciljem unapređenja ukupne konkurentske prednosti privrede u BiH, a posebno domaćeg građevinskog i konsalting sektora, Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH i UKI BiH (Udruženje konsultanata inženjera BiH) organiziraju specijalizirani akreditirani seminar za izvođače radova, investitore, nadzorne organe, konsultante, državne institucije i agencije na temu:

„UPRAVLJANJE RAZVOJNIM PROJEKTIMA I  FIDIC - UGOVORI ".

Datum i mjesto održavanja: 23.05. i 24.05.2017. godine, Sarajevo
Cilj seminara: Upoznati učesnike sa FIDIC-ovim uvjetima ugovora (Crvena knjiga, Roza knjiga i Žuta knjiga) i savremenim konceptom upravljanja projektima.
Prijavu učešća izvršiti na e-mail a.softic@kfbih.com , najkasnije do 18.05.2017. godine.


Više informacija možete naći u prilogu:

Poziv na seminar,
Program rada seminara i
Prijavni obrazac.