Novi ciklus usavršavanja članova NO i uprava

12.11.2020

U skladu sa Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala ("Službene novine F BiH”, br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15, 60/16 i 88/17), te Programom usavršavanja ("Službene novine F BiH”, br. 69/18), Privredna/Gospodarska komora FBiH organiziranovi ciklus usavršavanja članova NO i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, koji će se održatiod 20.11. do 05.12.2020. godine u Sarajevu


Zbog specifičnih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa, predavanja u sklopu ovog, dvadeset i četvrtog ciklusa usavršavanja u Sarajevu, bit će organizovana online putem platforme Zoom.

Zainteresirane za učešće u ovom ciklusu usavršavanja molimo da najkasnije do16.11.2020.godine dostave prijavu za usavršavanje, koja sadrži:

-prijavni upitnik,
- kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,
- dokaz o radnom stažu u struci,
- izjavu o učešću

Prijave je potrebno dostaviti putem e-maila (na adresu:a.handzic@kfbih.com), faxa (na broj:033/217-783) ili na adresu P/G K FBiH (Branislava Đurđeva 10, 71000 Sarajevo).

Obavještenje o novom ciklusu usavršavanja, sa terminima održavanja predavanja, možete preuzeti ovdje.

Kontakt osobe za detaljnije informacije:

Aida Handžić – tel: 033 566 322 ili e-mail:a.handzic@kfbih.com
Karolina Marušić – tel: 036 446 066 ili e-mail:k.marusic@kfbih.com