Webinari – Radnopravni odnosi i Privredno poslovanje u doba pandemije COVID-19

11.05.2020
Privredna / Gospodarska komora FBiH i Udruženje ARBITRI pozivaju Vas da uzmete učešće u slijedećim webinarima:Radnopravni odnosi u doba pandemije COVID-19
četvrtak, 14.05.2020. od 13.00 do 14.00 sati


Webinar će imati za cilj da upozna poslodavce i radnike o pravima i obavezama prema Zakonu o radu FBiH,  te iznalaženje adekvatnih rješenja za poslodavce i radnike u kontekstu reguliranja radnopravnog statusa u doba pandemije COVID-19.

Predavač: Armela Ramić, advokat i suosnivač Udruženja ARBITRI


Privredno poslovanje u doba pandemije COVID-19
četvrtak, 21.05.2020. godine od 13.00 do 14.00 sati


Webinar je namijenjen poslodavcima u domaćem i međunarodnom poslovanju koji su se našli u situaciji otežanog ili nemogućeg ispunjenja ugovornih obaveza i/ili čiji ugovorni partneri nisu u mogućnosti ispuniti svoj dio ugovora. Poslodavci će se upoznati sa metodologijom procjene dostupnih rješenja prema BiH i međunarodnom pravu - naknada štete, izmjena ugovora ili raskid ugovora.

Predavač: Nevena Jevremović, suosnivač i predsjednica Udruženja ARBITRI


Učešće u webinarima je besplatno.

Molimo da potvrdite Vaše učešće putem e-maila na a.handzic@kfbih.com. Rok za potvrdu učešća je 13.05. odnosno 20.05., u zavisnosti od webinara u kojem želite sudjelovati.

Webinari će se realizovati putem platforme Zoom, a sve informacije vezano za pristup webinaru bit će Vam dostavljene po izvršenoj prijavi.

Za sva dodatna pitanja, molimo da nas kontaktirate putem e-maila: a.handzic@kfbih.com ili telefonom na broj: 033 566 322.