Vikend kurs optike – IUS Life

22.03.2023IUS Life centar za cjeloživotno učenje, Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), u saradnji sa MICOM BH, organizuje VIKEND KURS OPTIKE za inžinjere, tehničare, studente i sve zainteresirane.

Datum : 06. i 07.05.2023.👈
Trajanje : 14
časova
Vrijeme : 10:00 -17:00
Cijena : 450 KM (U cijenu ura
čunat PDV i ručak)
Za prijave dva i vis
̌e polaznika iz iste firme kao i za studente popust od 15%!
Broj mjesta je ograni
čen.
Tokom obuke kandidati
će savladati sljedeće:
Fiber-optika prakti
čna primjena
Rad sa opti
čkim vlaknima
Spajanje opti
čkih vlakana
Mjerenja na opti
čkim kablovima
OTDR Splicer
Registracija u toku!👇

https://life.ius.edu.ba/en

IUS Life - Lifelong Learning Center