UVOD U TERMOGRAFIJU

25.04.2022

IUS Life - centar za cjeloživotno učenje, Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) i
Micom BH Sarajevo, vas pozivaju da prisustvujete seminaru Uvod u termografiju - pogled u nevidljivo.

Termografija je beskontaktna metoda mjerenja temperature i njezine raspodjele na površini tijela.
Šta termografiju čini tako korisnom, saznat ćemo u srijedu, 11.05.2022.
Pridružite nam se!
Vrijeme: 15:00-19:00
Kotizacija: 120 KM
Prijava putem linka OVDJE.

IUS Lifelong Learning Center
MICOM BH