Upravljanje održivim poslovanjem & Organizaciona dijagnostika

10.09.2019


IUS LIFE centar za cjeloživotno učenje
Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) organizuje dvodnevni seminar;

Upravljanje održivim poslovanjem & Organizaciona dijagnostika

Datum: 03/10/2019 i 04/10/2019
Vrijeme: 09:00-17:00

Cijena: 360 KM (+PDV)

U cijenu uračunati osvježenje i ručak
Preadavači: Mesud Ramić, PhD kandidat
Dr. Sead Bašić

Seminar je namijenjen:
Vlasnicima malih i srednjih preduzeća
Vlasnicima Start Up kompanija
Rukovodiocima svih nivoa
NVO
Studentima
Registracija u toku!
https://life.ius.edu.ba/…/…/ius-life-online-application-form