Ultimativni set alata za osmišljavanje i prezentaciju interaktivnih doživljaja kulturnog nasljeđa

25.03.2022

Pozivamo sektor turizma u BiH (turističke agencije, pružaoci iskustava, pružaoci smještaja i turističke organizacije)  da se prijave i prisustvuju jedinstvenoj radionici koju vam predstavlja USAID Turizam u saradnji sa Smithsonian Centrom za folklor i kulturnu baštinu .

Požurite i iskoristite ovu jedinstvenu priliku, dostupno je svega nekoliko mjesta!
Mostar 28. i 29. mart

Teme i agenda radionice nalaze se na sljedećem linku: https://academy.turizambih.ba/wp-content/uploads/2022/03/agenda_SmithsonianBHS.pdf
 
Registrirajte se na linku: https://bit.ly/workshop_Mostar