U Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH održan specijalistički akreditirani seminar

24.05.2017
S ciljem unapređenja ukupne konkurentske prednosti privrede u BiH, a posebno domaćeg građevinskog i konsalting sektora, Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH i UKI BiH (Udruženje konsultanata inženjera BiH) organizirali su specijalizirani akreditirani seminar za izvođače radova, investitore, nadzorne organe, konsultante, državne institucije i agencije na temu: „Upravljanje razvojnim projektima i  FIDIC ugovori ".

Seminar je održan 23. i 24.05.2017. godine u prostorijama Komore, a predavači su bili Selim Ćemerlić dipl.ing.maš., mr. Faruk Dizdarević dipl.ing.građ. i Sead Dizdarević dipl.prav. Seminar je organizovan sa ciljem da se učesnici upoznaju sa FIDIC-ovim uvjetima ugovora, (Crvena knjiga, Roza knjiga i Žuta knjiga) i savremenim konceptom upravljanja projektima.

FIDIC je skraćenica od Francuskog naziva Međunarodne asocijacije nacionalnih udruženja konsultanata (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils). Osnovana je prije više od jednog stoljeća, 1913. godine, a sa ciljem da njeguje visoke etičke norme kod pružanja konsultantskih usluga, visoke standardne struke i da razvija standardne forme ugovora u svim inžinjerskim oblastima.

Veliki broj naših firmi sve više radi na međunarodnom tržištu, gdje se skoro svi Ugovori baziraju na FIDIC-ovim najboljim praksama i predloženim formama ugovora za pojedine vrste radova. Dobrim poznavanjem FIDIC-a obezbjeđuje se smanjenje rizika projekta i time interesi učesnika u projektu bivaju zaštićeni.