Trening "Prodaja – ključ do uspjeha" – Sarajevo, 19.11.2019. godine

24.10.2019
Privredna / Gospodarska komora FBiH, u saradnji sa CITT d.o.o. Sarajevo, poziva Vas da uzmete učešće na jednodnevnom treningu

PRODAJA – KLJUČ DO USPJEHA

19.11.2019. godine od 09.00 do 16.00 sati
u prostorijama Privredne/Gospodarske komore FBiH
(Sarajevo, ul. Branislava Đurđeva 10, V sprat)


U pitanju je trening baziran na pet koraka prodajnog procesa, koji ima za cilj osvježiti i podstaknuti dalji razvoj prodajnih vještina učesnika. Namijenjen je poslovnim ljudima koji iznose teret direktne maloprodaje, ali i predstavnicima veleprodajnih ili B2B timova. Više informacija o treningu možete pronaći ovdje.

Cijena učešća na treningu je 159 KM plus PDV. Za rane prijave (do 11.11.2019. godine) i firme koje prijave 2 ili više učesnika kotizacija iznosi 139 KM + PDV. Cijena uključuje usluge izvođenja treninga, materijale, certifikat, osvježenje u pauzama i zajednički ručak.

Za potvrdu učešća, molimo da dostavite popunjen prijavni obrazac putem e-maila na adresu: a.handzic@kfbih.com. Rok za prijave je 15.11.2019. godine.

Za sve dodatne informacije, molimo da kontaktirate Centar za promociju i edukaciju Privredne / Gospodarske komore FBiH (kontakt osoba: Aida Handžić – e-mail: a.handzic@kfbih.com ili tel: 033 566 322).