Zašto postati član komore

Prema pozitivnim iskustvima zemalja sa razvijenom privredom i tržišnom ekonomijom, kao i zemalja u tranziciji, po pravilu svaki privredni subjekt koji izlazi na tržište sa proizvodom ili uslugom, je član privredne asocijacije koja zastupa njegove interese i pomaže mu u realiziranju njegovih poslovnih ciljeva i planova.

Komora svojim članovima osigurava niz pogodnosti :

Članovi su u familiji jedinstvene privredne asocijacije, po uzoru na drugi poslovni svijet;
• Imaju legitimnog i kompetentnog zastupnika pred organima zakonodavne i izvršne vlasti, te predstavljanja u zemlji I svijetu;
• Imaju svoja udruženja, vijeća, sekcije, komisije i druge oblike organiziranja bitne za realiziranje   poslovnih ciljeva;
• Mogu izvršiti bitan uticaj u stvaranju povoljnog okruženja za biznis i uspješno poslovanje;
• Imaju na raspolaganju svoju asocijaciju koja osigurava stručnu pomoć,  organiziranje svih vrsta privrednih manifestacija od zajedničkog ili pojedinačnog interesa;
• Imaju na raspolaganju kompletnu infrastrukturu u provođenju svih oblika aktivnosti, usuglašavanju stavova i artikulisanju interesa;
• Za članove se obavljaju poslovi iz javnih ovlaštenja po povoljnijim uslovima.

Biti član jedinstvene privredne asocijacije višestruko je korisnije i značajnije od eventualnih ušteda na članarini.