Škola optike - osposobljavanje za rad na fiber-optičkim instalacijama

13.02.2018
IUS Life, Centar za cjeloživotno učenje Internacionalnog univerziteta u Sarajevu i Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu uz podršku MICOM BH d.o.o. i OPTIKUM d.o.o. organizuju intenzivnu školu optike - osposobljavanje za rad na fiber-optičkim instalacijama.

Škola uključuje predavanja sa teorijskim dijelom, te ima poseban akcent na praktičan rad, odnosno obuku za upravljanje uređajima koje koriste firme u terenskom i laboratorijskom radu.  Škola polaznicima daje priliku za praktično razumijevanje i sticanje vještina vezano za održavanje fiber-optičkih mreža i instalacija. Usvojeno znanje je primjenjivo za telekom, širokopojasne, veće i manje lokalne mreže kao i FTTH instalacije.  

Polaznicima nisu neophodna predznanja o fiber-optičkim mrežama!

Svaki polaznik će na početku škole dobiti potrebnu literaturu, a na kraju certifikat o pohađanju. Broj polaznika je ograničen. Program je okviran i može se prilagoditi potrebama polaznika, te se po potrebi može skratiti ili produžiti.

Više informacija možete naći u Letku škole optike.