Seminar Uvod u termografiju – IUS Life- centar za cjeloživotno učenje

17.03.2023IUS Life - centar za cjeloživotno učenje, Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) i Micom BH Sarajevo, vas pozivaju da prisustvujete interaktivnom seminaru Uvod u termografiju - pogled u nevidljivo.

Termografija je beskontaktna metoda mjerenja temperature i njezine raspodjele na površini tijela.

Šta termografiju čini tako korisnom, saznat ćemo u srijedu, 26.04.2023.

Pridružite nam se!

Vrijeme: 15:00-19:00

Kotizacija: 150 KM

Prijava putem linka:https://life.ius.edu.ba/en/apply-form

IUS Lifelong Learning Center

MICOM BH

Više info:

Mirsada Mehremic

Assistant Director LLC

IUS Lifelong Learning Center

mmehremic@ius.edu.ba

iuslife@ius.edu.ba

Office : 00387 33 957 188

Fax : 00387 33 957 105

International University of Sarajevo
Hrasnička cesta br. 15, 71210 Ilidža - Sarajevo, BiH