Seminar "Procesna kalibracija – osnove" – IUS Life, 16.11.2020.

21.10.2020


IUS Life centar za cjeloživotno učenje vas poziva da prisustvujete seminaru "Procesna kalibracija - osnove" koji se organizuje u saradnji sa MICOM BH d.o.o. Sarajevo.

Procesna kalibracija osigurava efikasno odvijanje industrijskih procesa, kvalitet proizvoda i zadovoljstvo krajnjih korisnika.

Poboljšajte proces proizvodnje i testiranja, umanjite razlike u proizvodima i osigurajte rano otkrivanje potencijalnih kvarova.

Ponedeljak, 16/11/2020 od 15:00 do 19:00 sati
Cijena: 120 KM (PDV uračunat u cijenu) Kroz seminar Vas vode predstavnici kompanije MICOM BH d.o.o.

Prijavu je moguće izvršiti ovdje. Za sve dodatne informacije, molimo da kontaktirate IUS Life (tel: 033 957 188 ili e-mail: iuslife@ius.edu.ba).

VAŽNE  NAPOMENE!!!

- OBAVEZNO poštivanje mjera zaštite izdatih od strane nadležnih institucija!
-  OBAVEZNO nošenje zaštitinih maski i rukavica!
- OBAVEZNO poštivanje socijalne distance od 2 metra između osoba!
- OBAVEZNO provođenje dezinfekcije radnog prostora!

Naredba Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kanton Sarajevo https://mon.ks.gov.ba/.../naredba_pocetak_rada_za_web.pdf