Seminar Mjerna nesigurnost - IUS, 18.06.2019. godine

29.04.2019
IUS Life centar za cjeloživotno učenje uz podršku MICOM BH d.o.o. organizuju jednodnevni seminar "Mjerna nesigurnost".

Datum: 18.06.2019. godine
Vrijeme: od 9:00 do 17:00
Mjesto: IUS kampus, zgrada B
Cijena: 500 KM (PDV uračunat u cijenu)
(U cijenu uračunati ručak i osvježenje u pauzama.
Posebna ponuda: 3+1: Za 3 prijavljena učesnika iz iste firme učešće četvrtog je besplatno).

Predavačica: Berina Islamović-Aljić
MICOM BH d.o.o..

TEME:
- Zahtjevi na sljedivost i mjernu nesigurnost
- GUM - Vodič za izražavanje nesigurnosti u mjerenju
- Izražavanje i procjena mjerne nesigurnosti
- Procjene tipa A i tipa B
- Proširena mjerna nesigurnost
- Radionica sa primjerima

Prijavu je moguće izvršiti ovdje. Za sve dodatne informacije, molimo da kontaktirate IUS Life (tel: 033 957 188 ili e-mail: iuslife@ius.edu.ba).