Seminar "Zaštita od požara u prometu naftnim derivatima" – 07.07.2020.

24.06.2020
S ciljem poboljšanja sigurnosti u prometu naftnih derivata i ukupne konkurentske prednosti privrede u Federaciji BiH, Inžinjerska komora Federacije BiH - Sekcija inžinjera zaštite od požara i Udruženje prometnika naftnih derivata, organizuju seminar za članove menadžmenta, rukovodioce odjeljenja, rukovodioce-poslovođe stanica za snabdijevanje gorivom i ostale sudionike koji obavljaju poslove u prometu naftnih derivata na temu:

„ZAŠTITA OD POŽARA U PROMETU NAFTNIM DERIVATIMA"

07.07.2020. godine u 11.00 sati
u prostorijama Privredne/Gospodarske komore FBiH
(Branislava Đurđeva 10, velika sala u prizemlju)

Cilj seminara je upoznati učesnike sa zakonskom regulativom iz oblasti zaštite od požara, gorenjem i sredstvima za gašenje požara, požarnim opasnostima u građevinama, uređajima i opremom za gašenje požara i zaštitom od požara u prometu naftnim derivatima.

Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 100,00 KM plus PDV, a uključuje materijal za seminar, certifikat o učešću i osvježenje u pauzi. Ukoliko firma prijavljuje dvije osobe, cijena po polazniku je 90,00 KM plus PDV, a za tri i više učesnika, cijena je 80.00 KM plus PDV po učesniku.

Za potvrdu učešća, molimo da dostavite popunjen prijavni obrazac na e-mail a.handzic@kfbih.com, najkasnije do 02.07.2020. godine. Upute vezano za uplatu kotizacije bit će Vam dostavljene po isteku roka za prijave.

Seminar će biti organiziran uz poštivanje preporuka vezanih za prevenciju širenja COVID-19.

Više informacija o seminaru možete pronaći u pozivnom pismu. Za dodatna pitanja, molimo da  kontaktirate gđu Amelu Kečo na telefon 033/566-301 ili putem e-maila a.keco@kfbih.com.