Seminar "Zaštita intelektualnog vlasništva" – IUS, 10.06.2019. godine

13.05.2019


IUS Life centar za cjeloživotno učenje u saradnji sa BSIP d.o.o. Sarajevo, organizuje seminar na temu "Zaštita intelektualnog vlasništva", koji će se održati u ponedjeljak, 10.06.2019. godine od 10.00 do 14.00 sati, u prostorijama Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS).

Cilj seminara je podizanje svijesti o zaštiti intelektualnog vlasništva kao vrijedne "neopipljive" imovine.
Takođe seminar će ukazati na važnost intelektualnog vlasništva u savremenom poslovanju te neophodnost zaštite od mogućih zloupotreba kao i prevazilaženje nepoznanica vezanih za ovu oblast.

Seminar je namijenjen kompanijama, organizacijama, institucijama, pojedincima, akademskom osoblju, studentima i svima koji su profesionalno zainteresovanim za ovu oblast.

Za studente i akademsko osoblje popust od 50%.

Rok za prijavu: 07.06.2019. godine

Prijavu je moguće izvršiti ovdje. Za sve dodatne informacije, molimo da kontaktirate IUS Life (tel: 033 957 188 ili e-mail: iuslife@ius.edu.ba).