Seminar "Zakon o zaštiti ličnih podataka i Uredba GDPR" – Sarajevo, 20.11.2019. godine

29.10.2019
Privredna/Gospodarska komora FBiH poziva Vas da uzmete učešće na seminaru "Zakon o zaštiti ličnih podataka i Uredba GDPR”, koji će se održati 20.11.2019. godine od 10.00 do 16.00 sati, u prostorijama P/G K FBiH u Sarajevu (ul. Branislava Đurđeva 10, V sprat).

Različiti su izazovi sa kojima se susreću obveznici primjene Zakona o zaštiti ličnih podataka u BiH. Fokus ovog seminara je na aspektima praktične primjene Zakona, sa ciljem da se učesnicima pomogne da u svom radu što pravilnije i što potpunije ispune sve zahtjeve ovog vrlo kompleksnog, pa i osjetljivog propisa.  

U skladu sa novim zahtjevima EU Uredbe – GDPR, obaveza pravnih lica je uspostava primjerenih modaliteta postupanja s različitim vrstama ličnih podataka koje se prikupljaju tokom svakodnevnog poslovanja. Istovremeno, s ciljem ujednačavanja našeg zakonskog okvira, trenutno je u proceduri novi Zakon o zaštiti ličnih podataka u BiH.

Na seminaru će biti prezentovan sistematizovani sažetak praktičnih informacija koje su relevantne za adekvatnu pripremu za implementaciju novih zakonskih rješenja.  Učesnici će imati priliku da, kroz primjere iz prakse i uz vodstvo predavača, odaberu najoptimalniji model pravilne primjene i pristup prilagođen svojoj kompaniji/organizaciji. Detaljnije informacije o seminaru možete pronaći ovdje.  

Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 169 KM + PDV. Za prijave do 12.11.2019. godine i organizacije koje prijave 2 ili više učesnika, kotizacija iznosi 149 KM + PDV.

Za prijavu učešća, molimo da dostavite popunjen prijavni obrazac najkasnije do 18.11.2019. godine putem e-maila na a.handzic@kfbih.com.

Za dodatne informacije, molimo da kontaktirate Centar za promociju i edukaciju P/G K FBiH (kontakt osoba: Aida Handžić, tel: 033 566 322 ili e-mail: a.handzic@kfbih.com).