Seminar "Unapređenje zaštite na radu u građevinarstvu" – Sarajevo, 07.11.2019. godine

29.10.2019
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH i Udruženje za unapređenje zaštite na radu organiziraju seminar za izvođače radova, investitore, nadzorne organe, konsultante u građevinskom sektoru na temu:

„UNAPREĐENJE ZAŠTITE NA RADU U GRAĐEVINARSTVU"
Sarajevo, 07.11.2019. godine od 11.00 do 14.00 sati


Cilj seminara je upoznati učesnike sa nacrtom novog Zakona o zaštiti na radu FBiH, propisima i pravilima postavljanja skela u građevinarstvu i zaštiti od požara na gradilištu. Više informacija o seminaru možete pronaći u pozivu i programu rada.

Kotizacija za učešće iznosi 120,00 KM + PDV, a uključuje materijal za seminar, osvježenja u pauzama i ručak. Ukoliko firma šalje dvije osobe na seminar, cijena po polazniku je 100,00 KM + PDV, a za tri i više polaznika, cijena po polazniku je 80,00 KM + PDV.

Molimo Vas da prijavu učešća izvršite dostavom prijavnog obrasca na e-mail a.handzic@kfbih.com, najkasnije do 05.11.2019. godine.

Za sve dodatne informacije, molimo da kontaktirate gđu Aidu Handžić (tel: 033 566 322 ili e-mail: a.handzic@kfbih.com).