Seminar “Radni odnosi u FBiH” – Sarajevo,10.05.2023. godine

26.04.2023Privredna/Gospodarska komora FBiH poziva Vas da uzmete učešće na seminaru

„Radni odnosi u FBiH"

srijeda, 10.05.2023. godine od 10.00 sati

u prostorijama Privredne/Gospodarske komora FBiH

(Sarajevo, ul. Branislava Đurđeva br. 10)

Cilj seminara je upoznati učesnike s pravnim aspektima radnih odnosa i važećim propisima u Federaciji BiH koji reguliraju ovu oblast. Tokom seminara bit će obrađene teme vezane za zasnivanje radnog odnosa (osnovni elementi i karakteristike ugovora o radu i ugovora bez zasnivanja radnog odnosa), razlozi za otkaz ugovora o radu, vođenje disciplinskih postupaka, zabrana takmičenja radnika sa poslodavcem te druga pitanja od značaja za radno pravo.

Kroz ovaj interaktivni seminar vodit će vas Armela Ramić, advokatica sa više od deset godina iskustva u praksi, specijalizovana u oblasti radnog prava, građanskih sporova, privrednog prava i arbitraže. Armela savjetuje mnoge domaće i međunarodne kompanije iz oblasti radnog prava, te je predavač na brojnim konferencijama i seminarima u oblasti radnog prava, parničnog postupka i arbitraže.

Kotizacija za učešće: 99 KM + PDV

U kotizaciju je uključeno sudjelovanje na seminaru, radni materijali, osvježenje u pauzama te certifikat o učešću. Za organizacije koje prijave 2 ili više učesnika, bit će odobren dodatni popust od 10%.

Prijava učešća vrši se dostavom popunjenog prijavnog obrasca putem e-maila na adresu: a.handzic@kfbih.com. Rok za prijave jepetak, 05.05.2023. godine u 16.00 sati.

Agendu seminara možete preuzeti ovdje. Za sve dodatne informacije, molimo Vas da kontaktirate:

Centar za promociju i edukaciju

Privredne/Gospodarske komore FBiH

Kontakt osoba: Aida Handžić

Tel: 033 566 322

E-mail: a.handzic@kfbih.com

 

Napomena: Podaci za uplatu kotizacije bit će dostavljeni prijavljenim učesnicima po isteku roka za prijavu učešća. Organizator zadržava pravo da seminar odgodi u slučaju nedovoljnog broja prijava za navedeni datum.