Seminar „ Procesna kalibracija – Osnove „ – u organizaciji IUS Life u suradnji sa MICOM BH Sarajevo

24.01.2023IUS Life - centar za cjeloživotno učenje, Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), vas poziva  da prisustvujete seminaru "Procesna kalibracija - Osnove", koji organizujemo u saradnji sa MICOM BH  Sarajevo.
Procesna kalibracija osigurava efikasno odvijanje industrijskih procesa, kvalitet proizvoda i zadovoljstvo krajnjih korisnika. Poboljšajte proces proizvodnje i testiranja, umanjte razlike u proizvodima i osigurajte rano otkrivanje potencijalnih kvarova.
- Četvrtak, 23.02.2023. od 15:00 do 19:00 sati
- Cijena: 150 KM (PDV uračunat u cijenu)
Kroz seminar Vas vode predstavnici kompanije MICOM BH.
Prijava putem linka:
MICOM BH
IUS Life
Više info na:
Mirsada Mehremic 
Assistant Director LLC
IUS Lifelong Learning Center
 
 
Office : 00387 33 957 188
Fax : 00387 33 957 105
International University of Sarajevo 
Hrasnička cesta br. 15, 71210 Ilidža - Sarajevo, BiH