Seminar "Procesna kalibracija – osnove" – IUS Life, 15.10.2020. godine

15.09.2020


IUS Life centar za cjeloživotno učenje vas poziva da prisustvujete seminaru "Procesna kalibracija - osnove", koji se organizuje u saradnji sa MICOM BH d.o.o. Sarajevo.

Procesna kalibracija osigurava efikasno odvijanje industrijskih procesa, kvalitet proizvoda i zadovoljstvo krajnjih korisnika.

Poboljšajte proces proizvodnje i testiranja, umanjite razlike u proizvodima i osigurajte rano otkrivanje potencijalnih kvarova!

Četvrtak, 15.10.2020. godine od 15:00 do 19:00 sati

Cijena: 120 KM (PDV uračunat u cijenu)

Kroz seminar Vas vode predstavnici kompanije MICOM BH.

Prijavu je moguće izvršiti ovdje. Za sve dodatne informacije, molimo da kontaktirate IUS Life (tel: 033 957 188 ili e-mail: iuslife@ius.edu.ba).


NAPOMENE!!!
OBAVEZNO poštivanje mjera zaštite izdatih od strane nadležnih institucija!
OBAVEZNO nošenje zaštitnih maski i rukavica!
OBAVEZNO poštivanje socijalne distance od najmanje 1,50 metar između osoba!
OBAVEZNO provođenje dezinfekcije radnog prostora!
Naredba Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kanton Sarajevo
https://mon.ks.gov.ba/sites/mon.ks.gov.ba/files/naredba_pocetak_rada_za_web.pdf