Seminar "Procesna kalibracija - Osnove" – IUS Life

22.03.2023IUS Life - centar za cjeloživotno učenje, Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), vas poziva da prisustvujete seminaru "Procesna kalibracija - Osnove", koji organizujemo u saradnji sa MICOM BH Sarajevo.

Procesna kalibracija osigurava efikasno odvijanje industrijskih procesa, kvalitet proizvoda i zadovoljstvo krajnjih korisnika. Poboljšajte proces proizvodnje i testiranja, umanjite razlike u proizvodima i osigurajte rano otkrivanje potencijalnih kvarova.

- Četvrtak, 27.04.2023. od 15:00 do 19:00 sati

- Cijena: 150 KM (PDV uračunat u cijenu)

Kroz seminar Vas vode predstavnici kompanije MICOM BH.

Prijava putem linka:

https://life.ius.edu.ba/en/apply-form

IUS Lifelong Learning Center

MICOM BH