Seminar "Procesna kalibracija – osnove" – IUS, 23.04.2019. godine

12.03.2019
IUS Life centar za cjeloživotno učenje Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) Vas poziva da prisustvujete seminaru "Procesna kalibracija - osnove" koji se organizuje u saradnji sa MICOM BH d.o.o. Sarajevo.

Procesna kalibracija osigurava efikasno odvijanje industrijskih procesa, kvalitet proizvoda i zadovoljstvo krajnjih korisnika. Poboljšajte proces proizvodnje i testiranja, umanjite razlike u
proizvodima i osigurajte rano otkrivanje potencijalnih kvarova.

Seminar će se održati u utorak, 23.04.2019. godine od 15:00 do 19:00 sati.
Cijena: 120 KM (PDV uračunat u cijenu).

Kroz seminar Vas vode predstavnici kompanije MICOM BH.

Prijavu je moguće izvršiti ovdje. Za sve dodatne informacije, molimo da kontaktirate IUS Life (tel: 033 957 188 ili e-mail: iuslife@ius.edu.ba).