Seminar "Procesna kalibracija - osnove" – IUS, 13.07.2018. godine

11.06.2018
Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) organizira jednodnevni seminar pod nazivom „Procesna kalibracija", koji će se održati u petak, 13.07.2018. godine. Procesna kalibracija osigurava efikasno odvijanje industrijskih procesa, kvalitet proizvoda i zadovoljstvo krajnjih korisnika. Primjena procesne kalibracije omogućava poboljšanje procesa proizvodnje i testiranja, umanjenje razlika u proizvodima i rano otkrivanje potencijalnih kvarova.

Kotizacija za učešće iznosi 120 KM. Za više informacije o seminaru i prijavu, posjetite web stranicu IUS-a.