Seminar "Procesna kalibracija - osnove" – IUS, 07.11.2018. godine

10.10.2018


Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) organizira jednodnevni seminar pod nazivom „Procesna kalibracija", koji će se održati u srijedu, 07.11.2018. godine. Procesna kalibracija osigurava efikasno odvijanje industrijskih procesa, kvalitet proizvoda i zadovoljstvo krajnjih korisnika. Primjena procesne kalibracije omogućava poboljšanje procesa proizvodnje i testiranja, umanjenje razlika u proizvodima i rano otkrivanje potencijalnih kvarova.

Predavač: Aldin Camović, MICOM BH d.o.o.

Prijava za seminar vrši se online putem ovog linka. Za više informacija o seminaru, molimo da kontaktirate IUS Life centar (tel: 033 957 188 ili e-mail: iuslife@ius.edu.ba).