SAP ERP Online - IUS, 02.05.2020.

27.04.2020
IUS LIFE CENTAR ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE Internacionalnog Univerziteta u Sarajevu (IUS), organizuje jednodnevni ONLINE SAP ERP kurs!

SAP Enterprise Resource Planing kurs omogućava polaznicima mogućnost spoznaje, učenja i unapređenja ključnog poslovnog znanja kroz nekoliko područja studija, sa fokusom na najpopularnije module SAP softvera. Ciljna grupa su poslovni ljudi, studenti i svi oni koji žele naučiti nešto novo o poslovnom modelu koji pruža SAP.

SAP ERP kurs će Vam pomoći da se pripremite za tržište rada te budete konkurentniji na istom. Pozivamo mlade ljude na početku karijere koji nisu imali priliku da se susreću sa SAP softverom, niti mogućnost sticanja ovakvih znanja i vještina na radnom mjestu, da nam se pridruže.

subota, 02.05.2020.
od 09.00 do 12.00h
pauza od 12.00 do 14.00h
nastavak: od 14.00 do 17.00h
Cijena: 100 KM

Prijavu je moguće izvršiti ovdje. Za sve dodatne informacije, molimo da kontaktirate IUS Life (tel: 033 957 188 ili e-mail: iuslife@ius.edu.ba).