SAP Enterprise Resource Planning kurs – IUS Life, od 30.11.2020.

11.11.2020
IUS LIFE CENTAR ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), organizuje  SAP ERP kurs!

SAP ERP kurs omogućava polaznicima da spoznaju, uče i unapređuju ključno poslovno znanje kroz nekoliko područja studija, sa fokusom na najpopularnije module SAP softvera.
Target grupa su poslovni ljudi, studenti i svi oni koji žele naučiti nešto novo o poslovnom modelu koji pruža SAP.

SAP ERP kurs će Vam pomoći da se pripremite za tržište rada te budete konkurentniji na istom. Pozivamo mlade ljude na početku karijere koji nisu imali priliku da se susreću sa SAP softverom, niti mogućnost sticanja ovakvih znanja i vještina na radnom mjestu, da nam se pridruže.

Početak predavanja 30.11.2020.
ponedeljkom i četvrtkom
od 18.00 do 20.00 sati
16 sati / 4 sedmice
Cijena: 200 KM

Prijavu je moguće izvršiti ovdje. Za sve dodatne informacije, molimo da kontaktirate IUS Life (tel: 033 957 188 ili e-mail: iuslife@ius.edu.ba).

- OBAVEZNO poštivanje mjera zaštite propisanih od strane nadležnih institucija!
- OBAVEZNO nošenje zastitinih maski i rukavica!
- OBAVEZNO poštivanje socijalne distance od najmanje 2 metra između osoba!
- OBAVEZNO provođenje dezinfekcije radnog prostora!