SAP Enterprise Resource Planning kurs – IUS Life, od 31.05.2021.

18.05.2021


IUS LIFE CENTAR ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), organizuje  SAP ERP kurs.

SAP ERP kurs omogućava polaznicima da spoznaju, uče i unapređuju ključno poslovno znanje kroz nekoliko područja studija, sa fokusom na najpopularnije module SAP softvera.

Target grupa su poslovni ljudi, studenti i svi oni koji žele naučiti nešto novo o poslovnom modelu koji pruža SAP.

SAP ERP kurs će Vam pomoći da se pripremite za tržište rada i budete konkurentniji na istom. Pozivamo mlade ljude koji su na početku karijere koji nisu imali priliku da se susreću sa SAP softverom, niti mogućnost sticanja ovakvih znanja i vještina na radnom mjestu, da nam se pridruže.

31/05/2021
ponedeljkom i četvrtkom
od 17:00 do 19:00 sati
16 sati / 4 sedmice
Cijena: 200 KM

Prijavu je moguće izvršiti ovdje. Za sve dodatne informacije, molimo da kontaktirate IUS Life (tel: 033 957 188 ili e-mail: iuslife@ius.edu.ba).