SAP Enterprise Resource Planning kurs – IUS, od 15.04.2019. godine

25.03.2019


IUS LIFE CENTAR ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE organizuje SAP Enterprise Resource Planning kurs.

SAP ERP kurs omogućava polaznicima mogućnost spoznaje, učenja i unapređenje ključnog poslovnog znanja kroz nekoliko područja studija, s glavnim fokusom na najpopularnije module SAP softvera. Target grupa su poslovni ljudi i naravno studenti, ljudi koji žele naučiti nešto novo o poslovnom modelu koji pruža SAP, pripremiti se za tržište rada te biti konkurentniji na istom. Također, target grupe su i mladi ljudi na početku karijere koji nisu imali priliku da se susreću sa SAP softverom, niti mogućnost sticanja ovakvih znanja i vještina na radnom mjestu.

Prijavu je moguće izvršiti ovdje. Za sve dodatne informacije, molimo da kontaktirate IUS Life (tel: 033 957 188 ili e-mail: iuslife@ius.edu.ba).