SAP Enterprise Resource Planning kurs – IUS, od 15.01.2019. godine

09.01.2019
IUS LIFE CENTAR ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE oranizuje SAP Enterprise Resource Planning kurs.

SAP ERP kurs nudi učesnicima mogućnost spoznaje, učenja i unapređenja ključnog poslovnog znanja kroz nekoliko područja studija s glavnim fokusom na najpopularnije module SAP softvera. Ciljna grupa su studenti i naravno poslovni ljudi koji žele naučiti nešto novo o poslovnom modelu koji pruža SAP, pripremiti se za tržište rada i biti konkurentniji na istom. Također, ciljne grupe su i mladi ljudi na početku karijere koji nisu imali priliku da se susreću sa SAP softverom, niti mogućnost sticanja ovakvih znanja i vještina na radnom mjestu.

Registraciju za kurs možete izvršiti ovdje.