SAP Enterprise Resource Planning - IUS Life - centar za cjeloživotno učenje, Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), organizuje SAP ERP kurs

13.02.2023SAP Enterprise Resource Planning - IUS Life - centar za cjeloživotno učenje, Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), organizuje SAP ERP kurs!

SAP ERP kurs omogućava polaznicima da spoznaju, uče i unapređuju ključno poslovno znanje kroz nekoliko područja studija, sa fokusom na najpopularnije module SAP softvera.

Target grupa su poslovni ljudi, studenti i svi oni koji žele naučiti nešto novo o poslovnom modelu koji pruža SAP.

SAP ERP kurs će vam pomoći da se pripremite za tržište rada i budete konkurentniji na istom. Pozivamo mlade ljude koji su na početku karijere koji nisu imali priliku da se susreću sa SAP softverom, niti mogućnost sticanja ovakvih znanja i vještina na radnom mjestu, da nam se pridruže.

Početak kursa je u utorak 07.03.2023

Održavat će se utorak i petkom od 17:00 do 19:00 sati.

- Kurs će trajati 4 sedmice/16 časova.

- Cijena kursa iznosi 250 KM.

Registracija putem linka:https://life.ius.edu.ba/en/apply-form

ili direktno na mail: iuslife@ius.edu.ba

IUS Life - Lifelong Learning Center

International University of Sarajevo

Više info na:

Mirsada Mehremic

Assistant Director LLC

IUS Lifelong Learning Center

mmehremic@ius.edu.ba

iuslife@ius.edu.ba

Office : 00387 33 957 188

Fax : 00387 33 957 105

International University of Sarajevo
Hrasnička cesta br. 15, 71210 Ilidža - Sarajevo, BiH