SAP Enterprise Resource Planning – IUS Life

20.10.2022
IUS Life - centar za cjeloživotno učenje, Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), organizuje SAP ERP kurs!

SAP ERP kurs omogućava polaznicima da spoznaju, uče i unapređuju ključno poslovno znanje kroz nekoliko područja studija, sa fokusom na najpopularnije module SAP softvera.

Target grupa su poslovni ljudi, studenti i svi oni koji žele naučiti nešto novo o poslovnom modelu koji pruža SAP.

SAP ERP kurs će vam pomoći da se pripremite za tržište rada i budete konkurentniji na istom. Pozivamo mlade ljude koji su na početku karijere koji nisu imali priliku da se susreću sa SAP softverom, niti mogućnost sticanja ovakvih znanja i vještina na radnom mjestu, da nam se pridruže.

- Početak kursa je u utorak 08.11. 2022

- Utorkom i petkom od 17:00 do 19:00 sati.

- Kurs će trajati 4 sedmice/16 časova.

- Cijena kursa iznosi 200 KM.  

Registracija putem u linku ovdje

ili direktno na mail: iuslife@ius.edu.ba

 

IUS Life - Lifelong Learning Center

Više info:

Mirsada Mehremic
Assistant Director LLC
IUS Lifelong Learning Center

mmehremic@ius.edu.ba
iuslife@ius.edu.ba

Office : 00387 33 957 188
Fax : 00387 33 957 105

International University of Sarajevo
Hrasnička cesta br. 15, 71210 Ilidža - Sarajevo, BiH