Radionica "Spremnost za ulaganje privatnog kapitala na Zapadnom Balkanu" – 14.10.2019. godine

02.10.2019
Svjetska banka, u saradnji sa Privrednom/Gospodarskom komorom FBiH, organizuje radionicu o Spremnosti za ulaganje privatnog kapitala na Zapadnom Balkanu, koja će se održati 14.10.2019. godine u Sarajevu, sa početkom u 09.00 sati.

Cilj ovog događaja je da se podstakne razvoj kapaciteta pružalaca usluga da podrže preduzeća u fazi rasta te pomognu etabliranim MMS preduzećima da obezbijede kapital za dalji rast i širenje, time što će im pomoći da postanu Spremna za ulaganja (eng. Investment Ready).  

Radionica će se baviti različitim temama, uključujući poslovanje fondova privatnog kapitala i kako uspostaviti saradnju sa njima, kako oni prepoznaju ulaganja i vrednuju kompanije te kako preduzeća mogu da ostave djelotvoran prvi utisak i budu spremna da privuku investicioni kapital.

Radionica se održava u prostorijama P/G K FBiH (ul. Branislava Đurđeva br. 10, velika sala u prizemlju). Učešće na radionici je besplatno.

Broj učesnika je ograničen te Vas ljubazno molimo da potvrdite Vaše učešće putem e-maila na adresu: a.handzic@kfbih.com, u što kraćem roku. Registracija za učešće otvorena je najkasnije do 08.10.2019. godine.

Radionica će se održati na engleskom jeziku, a obezbijeđen je simultani prevod. Detaljnije informacije možete pronaći u preliminarnoj agendi.

Za sva dodatna pitanja, molimo da kontaktirate Centar za promociju i edukaciju P/G K FBiH (kontakt osoba: Aida Handžić – tel: 033 566 322 ili e-mail: a.handzic@kfbih.com).