Radionica „Digitalni marketing i društveni mediji"

19.07.2018

Privredna/Gospodarska komora FBiH organizira radionicu na temu

„Digitalni marketing i društveni mediji"

Sarajevo, 30. i 31. juli 2018. godine

Svrha radionice je unapređenje znanja o efikasnoj i praktičnoj primjeni digitalnih tehnologija i društvenih medija kao marketinških alata za preduzeća, nevladine organizacije i javne ustanove.

Radionica je koncipirana na način da se kombinuju teoretska i praktična znanja, kroz intenzivni i samostalni rad učesnika na praktičnim primjerima, kako bi se upoznali sa savremenim praksama digitalnog marketinga i metodologijom razvoja marketing kampanja putem društvenih medija.

Svi učesnici će raditi na individualnom projektu – praktičnom zadatku (social media kampanja) uz mentorstvo predavača. Za radionicu nije potrebno posebno predznanje o informacionim tehnologijama.

Radionica je namijenjena top menadžerima, menadžerima i zaposlenicima u prodaji i marketingu, te predstavnicima institucija i nevladinih organizacija zaduženih za marketing i promociju.

Radionicu će voditi gđa Suada Peštek i prof. dr. Almir Peštek.

Kotizacija za učešće iznosi 320 KM + PDV. Za članice Privredne/Gospodarske komore FBiH, kotizacija je 280 KM + PDV. U kotizaciju je uključeno učešće na dvodnevnom seminaru, materijali, certifikat o učešću, ručak i osvježenje u pauzama.

Prijavu učešća možete izvršiti dostavom popunjenog prijavnog obrasca putem e-maila (na adresu: a.handzic@kfbih.com) ili faxa (na broj: 033 217 783), najkasnije do četvrtka, 26.07.2018. godine.

Detaljnije informacije možete pronaći u programu radionice.

Za sva dodatna pitanja, molimo da kontaktirate Centar za promociju i edukaciju P/G K FBiH (kontakt osoba: Aida Handžić, tel: 033 566 322 ili e-mail: a.handzic@kfbih.com).