Predavanje "Uticaj GDPR na domaće privredne subjekte" – Sarajevo, 05.09.2018. godine

16.08.2018
Privredna/Gospodarska komora FBiH i Agencija za zaštitu ličnih/osobnih podataka u BiH organiziraju predavanje na temu

„Uticaj GDPR na domaće privredne subjekte"
srijeda, 05.09.2018. godine od 11.00 do 13.00 sati
u prostorijama P/G K FBiH (Sarajevo, Branislava Đurđeva 10, V sprat).

Cilj predavanja je da upozna bh. privredne subjekte sa Opštom uredbom o zaštiti podataka (eng. General Data Protection Regulation – GDPR) i sa obavezama koje trebaju ispuniti u skladu sa ovim propisom da bi nesmetano poslovali u EU.

GDPR se primjenjuje na obradu ličnih podataka u okviru aktivnosti firmi sa sjedištem u EU (bez obzira da li se obrada vrši u EU ili ne), ali također i na obradu ličnih podataka vezanu za nuđenje roba ili usluga građanima EU, čak i kada subjekti nemaju sjedište u Uniji.

Samim tim, GDPR će imati uticaja na domaće firme koje posluju na teritoriji EU, nezavisno od usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa ovim propisom.

Učešće na predavanju je besplatno. Za prijavu učešća, molimo da dostavite popunjen prijavni obrazac putem e-maila (na a.handzic@kfbih.com) ili faxa (na broj: 033 217 783), najkasnije do petka, 31.08.2018. godine.

Za sve dodatne informacije, kontaktirajte Centar za promociju i edukaciju P/G K FBiH (kontakt osoba: Aida Handžić, tel: 033/566-322 ili e-mail: a.handzic@kfbih.com).