Poziv za učešće u edukativnom ciklusu Javno i medijsko zagovaranje

04.02.2021
Projekat Studentskom praksom brže do posla, koji podržava Evropska unija, organizuje ciklus od tri seta edukacija. Edukacije se organizuju kako bi se što adekvatnije i uspješnije krenulo u zagovaranje za poboljšanje politika i zakonodavstva koji regulišu studentsku praksu.  

Prva dva programa edukacije će biti organizirana u februaru i martu. U februaru će biti organizirana edukacija na temu "Unaprijeđenje vještina javnog zagovaranja", dok će u martu biti organizirana edukacija na temu "Zagovaranje kroz medije".

Kroz ovaj program edukacija učesnicima će se pružiti potrebne informacije i podići znanje o metodama, tehnikama, alatima i pristupima za postizanje boljeg uticaja na izmjene zakona, kao i na koji način da organizuju i vode uspješnu medijsku kampanju.
Pomenuta, prva dva programa edukacije će biti organizirani online, a iskreno se nadamo da će se ostvariti uslovi i da će se treći edukativni program organizirati uživo. Svi sudionici u edukaciji će dobiti certifikat o završenoj edukaciji.

Prvi edukativni program, Unaprijeđenje vještina javnog zagovaranja sa fokusom na visoko obrazovanje će se održati 10. i 11. februara 2021. godine (10. februar u periodu od 13:00h do 17:00h, 11. februar u periodu od 09:00h do 12:30h). Molimo vas da svoje ili učešće zainteresiranih kolega iz vaše kompanije potvrdite najkasnije do 08. februara 2021. godine na mail arijana.catovic@pravazasve.ba.

Svim prijavljenim učesnicima će 09. februara biti dostavljen Dnevni red i pristupni podaci za Zoom platformu.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo da se obratite putem mail na arijana.catovic@pravazasve.ba.