Poziv za prijavu na program "Akademija ženskog poduzetništva" u Unsko-sanskom kantonu

01.10.2021


Privredna/Gospodarska komora FBIH obavještena je o pozivuPrivredne komore Unsko-sanskog kantona za sve zainteresovane žene, poduzetnice, zaposlenice i vlasnice firmi o programu edukacije pod nazivom „Akademija ženskog poduzetništva".

Program je podržan od strane Ministarstva privrede USK, Grada Bihaća i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Obuka je namijenjena već zaposlenim ženama i vlasnicama firmi, koje žele da napreduju na ličnom i poslovnom planu.

Projektom je predviđeno da „Akademija ženskog poduzetništva" sa posebno osmišljenim programom edukacije za top menadžment, educira 15 žena kako bi se unaprijedile njihove liderske i menadžerske sposobnosti.

Cilj obuke je osnažiti žene preduzetnice, naučiti iste stilovima liderstva, unaprijediti znanja iz oblasti komunikacija, prezentacije, rukovođenja i strateškog upravljanja.

Učešće u programu je besplatno.

Ukoliko se želite prijaviti, molimo Vas da popunite prijavu i pošaljete je putem maila na pkusk@bih.net.ba. Prijave su otvorene do petka, 08. 10. 2021. godine.

Organizatori će nastojati da se termini edukacije prilagode polaznicama. Predviđeno je da se edukacija održi tokom 3-4 mjeseca, jednom do dvaput u sedmici.

Nakon dospjelih prijava polaznice će biti obavještene o početku, terminima i ostalim bitnim informacijama o edukaciji.

Edukacija će se izvoditi po sljedećim modulima i temama:

·Upravljanje procesima (Osnove poslovnih procesa, metodologijama upravljanja i unaprijeđenja poslovnih procesa, efikasni pristup unaprijeđenju poslovnih procesa primjenom jednostavne metode i primjerima poslovnog slučaja.)

·Upravljanje projektima (Različite metodologije realizacije projekta kao sto su Waterfall, Scram, Agile metodologije, osnove projektnog menadžmenta kroz faze iniciranja, planiranje i realizacije projekata)

·Budžetiranje, upravljanje likvidnošću i investicijama (Budžet, izrada i analiza investicionog plana, Cash Flow plan, finansiranje, izračunavanje cijene koštanja, efikasno upravljanje troškovima)

·Digitalni marketing (Izrada strategije DM, izrada reklama i sadržaja, Googl, Facebook, Instagram, Linkedin i Youtube oglašavanje, targetiranje, analiza, praćenje i optimiziranje kampanja, e-mail marketing, Googl analitike)

·Soft Management (Upravljanje ljudima, upravljanje vremenom, upravljanje pregovorima, motivacija, upravljanje konfliktima)

·Efikasna i uspješna prodaja(Prodajna funkcija i prodajni posao, prodajni proces i faze prodaje, osobine uspješnog prodavača, direktni marketing i prodaja)

·Poslovno pregovaranje / uvjeravanje (Vrste i faze pregovaranja, tipovi pregovarača, uspješno poslovno pregovaranje, upravljanje konfliktima, savjeti za bolje pregovaranje)

·Upravljanje rizicima poslovanja(Poznavanje vrsta rizika, Strategija upravljanja rizicima, identifikacija i kvantifikacija rizičnih područja u poslovanju, proces upravljanja rizicima)

Za sve dodatne informacije se možete obratiti na sljedeće kontakte:

Sanela Sabljaković / 037 316 352 / sanelasabljakovic@pkusk.com