Poziv na webinar COVID Krizni menadžment - Upravljanje likvidnošću

10.05.2021
Privredna/Gospodarska komora FBiH, obavještena je da Raiffesen Bank BiH i European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) organiziraju besplatni webinar u okviru programa „Žene u biznisu", u srijedu, 12.05.2021. godine u 13h.

Tema webinara je COVID Krizni menadžment - Upravljanje likvidnošću, a gost predavač je gosp. Gojko Vučinić ispred Frankfurt School of Finance and Management.

Webinar je prije svega namijenjen poduzetnicama, vlasnicama malih i srednjih poduzeća, menadžericama i općenito ženama koje su odgovorne za operativno upravljanje biznisom.

Predviđeno vrijeme trajanja webinara je dva sata i održat će se putem Zoom platforme.

Raiffeisen Bank BiH pridružila se krajem 2020. godine EBRD-ovom programu „Žene u biznisu" koji osim financijske pruža i savjetodavnu podršku poduzećima koja vode žene.

Aktualna kriza izazvana COVID-19 pandemijom ima negativan utjecaj, neposredno ili posredno, na sve djelatnosti zbog smanjene potražnje i kupovne moći potrošača, poremećaja u okviru lanca snabdijevanja, usporavanja transporta ljudi i roba.

U tom kontekstu, za korisnice programa "Žene u biznisu", ponuđen je poseban paket seminara pod nazivom „COVID Krizni menadžment” u trajanju od tri zasebne sesije kroz koje će se analizirati tri različite faze u upravljanju specifičnim rizicima sa kojima se suočavaju biznisi u uslovima izmijenjene tržišne realnosti.

Ovaj webinar je prva sesija koja će pružiti praktične smjernice za upravljanje likvidnošću kompanije kao prvim prioritetom COVID menadžmenta te prikazati realne primjere šta se dešava sa likvidnošću kao rezultat različitih poslovnih odluka, korištenjem specijalnog alata za upravljanje novčanim tokovima.

Program "Žene u biznisu" podržan je od strane EBRD, Italije, Švedske i Luksemburga.

Prijavu za sudjelovanje kao i sva dodatna pitanja potrebno je poslati do 11.05.2021. godine na: knowhowbasbih@ebrd.com.