Poziv na stručnu konferenciju u oblasti nabave

02.02.2023Privredna komora Federacije BiH i PIT.BA, Targer E&C organizuju konferenciju PIT Nabava 2023, koja će se održati u Privrednoj komori FBiH, 16.02.2023. u ul. Branislava Đurđeva br. 10, Sarajevu u velikoj sali. 

Konferencija će okupiti učesnike iz oblasti nabave: vlasnike, direktore, menadžere, zaposlenike u nabavci, koji žele da čuju više o procesima nabavke. 

Fokus je na procesu nabavke i izgradnji strateškog partnerstva sa ključnim dobavljačima, platformama za javnu nabavku kao i vještinama pregovaranja. Bitna karika u lancu nabave su i logističke kompanije i distribucijski centri koji su u stalnom kontaktu sa nabavnim procesima i koji znaju kako nabavka „diše". Oni će govoriti iz iskustva o raznim temama. 

Unaprijedite svoje znanje informacijama i iskustvima koje će vam biti prezentirano.

Samo dio tema koje će biti obrađivane su:
Sourcing i potraga za dobavljačima 
Planiranje nabavke i budžeta
Vještine i alati pregovaranja
Upravljanje procesima nabavke
Optimizacija zaliha 
Supply chain management 
Nabavka u periodu krize
Digatalni alati za nabavku
Digitalne platforme za javnu nabavke
Izgradnja strateškog partnerstva sa dobavljačima

Na PIT Nabava 2023 imat ćete priliku čuti aktuelnu problematiku i ograničenja u procesu nabavke, kao i sva praktična rješenja i moguća unapređenja procesa. 

Konferencija je namjenjena svima onima koji vode nabavke ili zele prošiti znanje vezano za nabavne procese i funkcionisanje istih. 

Kotizacija po jednom učesniku iznosi 112 KM + PDV.  U kotizaciju je uračunat radni materijal, ručak, osvježenje predviđeno u toku pauze.

Unaprijedite i olakšajte svoje poslovanje rezervisanjem mjesta putem linka, na kojem su dostupne i sve potrebne informacije o događaju: https://targer.ba/konferencija/