Poziv na seminar: R(E)volucija lanca snadbijevanja

13.04.2022

POZIV NA SEMINAR

U cilju edukacije privrednika ustvaranju efikasnijeg lanca snabdijevanja robe široke potrošnje na domaćem i inostranom tržištu, te ostvarivanja ušteda u poslovanju za proizvođača, distributera i trgovaca u Federaciji BiH, Privredna/Gospodarska komora FBiH u saradnji sa GS1 Bosne i Hercegovine, organizuje besplatan jednodnevni seminar za članove menadžmenta, voditelje logistike, voditelje nabavke i prodaje na temu:

 

„R(E)VOLUCIJA LANCA SNABDIJEVANJA"

Kao i svaki drugi sektor, sektor roba široke potrošnje se danas suočava sa promjenama – pojavljuju se novi igrači na tržištu, novi poslovni modeli, očekivanja kupaca se mijenjaju, pojavljuju se nove tehnologije.

Zato je danas nemoguće zamisliti efikasan lanac snabdijevanja bez kvalitetnih informacija, odnosno bez kvalitetnog i tačnog protoka informacija. Danas svi razmjenjujemo informacije o proizvodima, ali kakve su te informacije, da li razumijemo zašto ih razmjenjujemo, da li ih ispravno razmjenujemo ili gubimo vrijeme? Zašto nam distributeri prilikom izvoza, ali sve češće i u BiH traže da označimo standardizovano svaku paletu? Zašto nam trgovci traže informacije o svakom proizvodu i zašto popunjavamo svakom trgovcu različite „excel tabele", zar se ne mogu dogovoriti? Lanac snabdijevanja nije samo protok roba kako se to tradicionalno doživljavalo već protok roba, usluga i informacija. Važno je naglasiti riječ protok. Da bi lanac bio efikasan on mora biti integriran, koordiniran, optimiziran kao cjelina. Na taj ćemo način sniziti troškove i biti još konkurentniji na tržištu! Danas se sve zasniva na identifikaciji, prikupljanju i dijeljenju informacija bilo da se radi o proizvodu, logističkoj jedinici ili dokumentaciji. Upravo ova tri elementa čine srž i osnov postojanja GS1 kao međunarodne organizacije za standardizaciju koja posluje u preko 150 zemalja u svijetu i čije standarde koristi više od 2 miliona kompanija u svijetu, a u Bosni i Hercegovini posluje sa preko 1.800 članica. Bez definisanih i usvojenih standarda za sve sudionike u lancu snabdijevanja nema ni ušteda. Zato ćemo na ovom jednodnevnom seminaru imati priliku svi surađivati, upoznati se sa standardima koje koristemo, koje ne koristimo a trebamo početi koristiti, jer će nam isti biti nametnuti prilikom izvoza ili prilikom dolaska discounter-a na naše tržište, te pronaći najoptimalnije rješenje za sve. Na licu mjesta ćemo izvršiti verifikaciju kvaliteta barkodova na određenim proizvodima sa tržišta i dati preporuke za poslovanje sa međunarodnim trgovačkim lancima.

 

Cilj seminara: Upoznati učesnike sa razumjevanjem i značajem jedinstvene identifikacije proizvoda koja predstavlja temelj i nezaobilazan osnov za efikasnu logistiku, nabavku, manipulaciju zalihama i na kraju prodaju proizvoda. Upoznati učesnike seminara sa značajem logističke naljepnice kao nezaobilaznog standarda prilikom izvoza, a sve većom zastupljenosti i na bh. tržištu. Upoznati učesnike seminara sa pojmom matičnih podataka o proizvodu i zahtjevima za elektronsku razmjenu podataka.

 

Uvod: g-din Zlatan Vujanović, Federalni ministar trgovine

Predavači:

1. Adi Turković, direktor GS1 Bosne i Hercegovine

2. Nevena Kravec-Stevanović, Rukovodilac finansija i marketinga u GS1 Bosne i Hercegovine

3. Haris Porutković, Stručni saradnik na tehničkim poslovima GS1 Bosne i Hercegovine

 

Osnovne informacije:

Naziv seminara

Mostar, 20.04.2022.

„R(E)VOLUCIJA LANCA SNABDIJEVANJA"

Prostorije Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH

Kneza Domagoja br.12, Mostar

 

Kotizacija za učešće na seminaru za članove PKFBiH i GS1BiH je besplatna, a uključuje materijal za seminar, certifikat o učešću, osvježenje u pauzi i ručak. Zbog ograničenog broja učesnika, prijavu učešća izvršiti na e-mail o.pervan@kfbih.com najkasnije do 15.04.2022. godine

 

Podpredsjednik P/G KFBIH

Doc.dr.sc. Marko Šantić

 

SEMINAR

„R(E)VOLUCIJA LANCA SNABDIJEVANJA"

Srijeda, 20.04.2022. godine

Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH

Kneza Domagoja br.12, Mostar

 

PROGRAM RADA

09:30 -10: 00

Registracija učesnika

10:00 -10:15

Uvodna obraćanja

 • Zlatan Vujanović, Federalni ministar trgovine
 • Marko Šantić, Predsjednik/ Podpredsjednik P/G komore FBiH
 • Adi Turković, Direktor GS1 Bosne i Hercegovine

10:15 –11:40

„Povezivanje fizičkog i digitalnog svijeta"

 • Šta su GS1 Standardi?
 • Sve što niste znali o barkodu
 • Zašto je bitna identifikacija proizvoda u fizičkom i online svijetu?
 • Predstavljanje alata za kreiranje lične karte proizvoda
 • Barkodovi budućnosti

Predavač: Nevena Kravec-Stevanović

11:40 –12:00

Pauza za kafu

12:00 – 13:00

„Logistika kao osnov svakog lanca snabdijevanja"

 • Hijerarhije pakovanja proizvoda
 • Šta je logistička etiketa i kako je ispravno koristiti?
 • Predstavljanje alata GS1 Print

Predavač: Haris Poturković

13:00-14:00

Ručak

14:00-15:10

„Matični podaci o proizvodu osnova za elektronsku razmjenu podataka"

 • Šta su matični podaci o proizvodima i zašto nam ih dobavljači traže?
 • Šta je Globalna mreža za sinhronizaciju matičnih podataka i da li u BiH postoji interes?
 • Šta je elektronska razmjena podataka?
 • Da li elektronska razmjena podataka postoji u Bosni i Hercegovini

Predavač: Adi Turković

15:10-15:30

„Cirkularna ekonomija je budućnost"

 • Šta je budućnost cirkularne ekonomije i zašto se u Evropskoj Uniji zagovara digitalni pasoš proizvoda

Predavač: Haris Poturković

15:30-16:00

Pitanja i odgovori

Diskusija