Poziv na radionicu

10.04.2017
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH, u saradnji sa certifikacijskom kućom TÜV SÜD sa sjedištem u München-u, poziva Vas na radionicu namjenjenu isključivo menadžmentu/najvišem rukovodstvu firmi koje imaju namjeru poslovni sistem firme uskladiti sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2015, bez obzira da li su certificirane prema prethodnoj verziji standarda ISO 9001:2008 ili ne.

Uloga menadžmenta/najvišeg rukovodstva (u daljem tekstu direktora) prema zahtjevima nove verzije standarda ISO 9001:2015 je daleko značajnija u odnosu na ulogu direktora u prethodnoj verziji standarda ISO 9001:2008, koja je bila gotovo formalna. U suštini, direktori su se bavili poslovnim sistemom, a za bavljenje sistemom upravljanja kvalitetom imenovali su predstavnika rukovodstva, što nije eksplicitan zahtjev standarda ISO 9001:2015. Prema novoj verziji standarda ISO 9001:2015 zahtjevi sistema upravljanja kvalitetom trebaju biti integrirani u poslovni sistem firme, čime uloga direktora u sistemu upravljanja kvalitetom prestaje biti formalna.

Više informacija o održavanju radionice i načinu prijave, možete naći u letku Radionica ISO 9001:2015.